Editorial Department of UPI

Director: Zhang Yixian

Editors: Xu Mei, Wang Feng, Gu chunxue, Gao Shumin, Wang Xuan

Graphic Design: Xu lixin

Business: Xu lixin


Address:R.E305/320, East Wing, No.10, Chengongzhuang West Road,

Haidian District, Beijing

Postcode: 100037

Telephone: 010-58323806, 58323820;15340038456

Fax: 010-58323825

Submission Enquiry: 010-58323835

Distribution: 010-58323820

Email: upi@vip.163.com

Website: www.upi-planning.org

TOP 10